Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Přístupová komunikace k lyžařskému vleku ve Struhách 

Nositel projektu:

Město Turnov

       
Kontaktní osoba: Zdeněk Buchta Partner projektu: Stadt Niesky
Místo realizace: Turnov - lokalita Struhy  Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: září - říjen 2005 Výše příspěvku EU
(v Kč):
808 029,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
1 077 372,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zlepšení infrastruktutry cestovního ruchu v lyžařském areálu Struhy v Turnově.
Výsledky projektu: V rámci projektu došlo k výstavbě nového mostku přes vodoteč Stebénka a pokládka nového asfaltobetonového povrchu k lyžařskému vleku. 

pristup_vlek.jpg