Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Zlepšení infrastruktutry cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera (oprava lávky a obslužných cest v areálu Máchova jezera)

Nositel projektu:

Město Doksy

       
Kontaktní osoba: Bc. Eva Burešová Partner projektu: Obec Oybin
Místo realizace: Doksy - areál Máchova jezera Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: září 2005 - srpen 2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
7 067 229,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
9 479 965,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zlepšení infrastruktutry cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera.
Výsledky projektu: Projekt spočíval v rekonstrukci obslužných cest v areálu Máchova jezera nutných pro kvalitní zásobování objektů poskytujících služby návštěvníkům a k příchodu turistů na hlavní pláž jezera a v opravě lávky přes Máchovo jezero na pláže a kemp Klůček. Spolu se saským partnerem byl projekt koordinován, byly vydány společné propagační materiály a informační tabule umístěné v areálu Máchova jezera. 

machovo_jezero_CR.jpg