Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Rekonstrukce Zámecké ulice jako hlavní přístupové komunikace z centra města k areálu hradu a zámku ve Frýdlantu

Nositel projektu:

Město Frýdlant

       
Kontaktní osoba: Jindřich Wurm Partner projektu: Město Bautzen
Místo realizace: Frýdlant Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 3.1.2005 - 15.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
9 160 081,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
13 148 778,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo provedení rekonstrukce Zámecké ulice a jejího propojení na Hejnickou ulici. Opravovaný úsek komunikace navazuje na historické centrum města, je součástí městské památkové zóny, vede až k areálu hradu a zámku Frýdlant.
Výsledky projektu: Rekonstrukcí Zámecké ulice byla ve městě vybudována přístupová komunikace s pomalou motorovou dopravou neohrožující pěší turisty. Takto zkvalitněná turistická infrastruktura zlepšila podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a souvisejících služeb ve městě.

zamecka_ulice_frydlant.JPG