Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Cykloturistická stezka Oldřichov v Hájích Albrechtice - 1.část

Nositel projektu:

Oldřichov v Hájích

       
Kontaktní osoba: Jaromír Tichý Partner projektu: BEGEGNUNGSZENTRUM IM DREIECK e.V.
Místo realizace: Oldřichov v Hájích Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.5.2005 - 31.10.2005 Výše příspěvku EU
(v Kč):
849 370,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
1 132 500,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo vytvořit ucelený přeshraniční produkt, který přispěje k rozvoji cestovního ruchu v celém přeshraničním území. 
Výsledky projektu: Cyklostezka byla vybudována rekonstrukcí místní komunikace IV. třídy. V rámci projektu byl opraven památný kříž, který je podél cyklostezky a byla vybudována dvě dřevěná odpočívadla pro cyklisty. Celá trasa byla proznačena a ke zlepšení navigace turistů jsou u cyklostezky a v obci umístněny čtyři vícejazyčné informační tabule. 

Oldrichov_cyklostezka.jpg