Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Fond malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa

Nositel projektu:

Euroregion Nisa, regionální sdružení

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V.
Místo realizace: Česká a německá část Euroregionu Nisa  Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.11.2004 - 31.7.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
12 036 595,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
16 048 795,00
       
Obsah projektu: Obsahem projektu bylo zajištění kofinancování projektů neinvestičního charakteru předložených žadateli z české části Euroregionu Nisa a realizovaných ve spolupráci s partnerem ze saské části. 
Výsledky projektu: Cílem jednotlivých projektů byl rozvoj a prohloubení přeshraničních vazeb mezi obcemi, městy, sdruženími, spolky, školami a dalšími veřejnoprávními subjekty na české a saské straně hranice. 

FMP_ern.jpg