Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa

Nositel projektu:

Euroregion Nisa, regionální sdružení

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V.
Místo realizace: Česká a německá část Euroregionu Nisa  Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.11.2004 - 31.7.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
1 762 815,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
2 350 420,00
       
Obsah projektu: Obsahem projektu bylo zajišťování základních administrativních činností při správě Fondu malých projektů INTERREG lIlA v Euroregionu Nisa.
Výsledky projektu: Při realizaci projektu probíhaly konzultace se žadateli o finanční podporu, sběr projektových žádostí, příprava zasedáni Lokálního řídícího výboru, příprava smluv o financování s nositeli schválených projektů, provádění kontroly projektů na místě, evidence a kontrola účetních dokladů, předkládání žádostí o platbu na Centrum pro regionální rozvoj ČR a zajišťování publicity Fondu na úrovni euroregionálních orgánů, mezi potenciálními zájemci, v médiích apod.

administrace_FMP.jpg