Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Nositel projektu:

Venkovský prostor o.p.s.

       
Kontaktní osoba: Kateřina Sýkorová Partner projektu: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V.
Místo realizace: Euroregion Nisa Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.4.2005 - 31.3.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
4 676 036,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
6 234 715,00
       
Obsah projektu: Předmětem projektu byl rozvoj výchovy ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v Euroregionu Nisa a vytvoření přeshraniční sítě partnerů.
Výsledky projektu: V počáteční fázi projektu byla na českých školách provedena analýza současných potřeb v ERN, jejíž výsledky byly podkladem pro vytvoření metodických příruček. Týmem odborníků a pedagogů z české a německé strany Euroregionu Nisa byly vytvořeny dvě metodické příručky, jejichž cílem byla snaha přispět k vyřešení otázky, jak by měla vypadat moderní, účinná a v praxi snadno použitelná výuka a výchova ke zdravé výživě. 

vychova_vyziva.JPG