Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Česko-polská Jizerská Iyžařská magistrála

Nositel projektu:

Jizerská o.p.s.

       
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Nedvědická Partner projektu: Stowarzyscenie Biem Piastów, Towarzystwo Izerskie w Sklarskiej Porebie 
Místo realizace: Jizerské hory Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: Ukončení projektu 31.3.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
7 716 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
10 288 000,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu byl vznik nových možností pro turistický rozvoj celého regionu a vytvoření nejrozsáhlejšího komplexu upravovaných běžeckých stop ve střední Evropě. 
Výsledky projektu: V rámci projektu došlo k propojení Jizerské lyžařské magistrály s běžeckým lyžařským areálem v Polsku v okolí Jakuszycz prostřednictvím nově otevřeného turistického hraničního přechodu Jizerka-Orle. Dalším výstupem projektu bylo zvýšení délky upravovaných běžeckých tras a zvýšení počtu nástupních míst na Jizerskou lyžařskou magistrálu a následně vydání informačních materiálů a map běžeckých stop v české a polské oblasti Jizerských hor. 

CZ_PL_magistrala.jpg