Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Zlepšení dopravní infrastruktury v Jizerských horách (silnice III/29019 Horní Polubný - Jizerka)

Nositel projektu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje

       
Kontaktní osoba: František Pták Partner projektu: Powiat Jeleniogórski
Místo realizace: Silnice III/29019 Horní Polubný - Jizerka Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 07/2005 do 12/2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
12 825 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
20 537 818,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zlepšení dopravní infrastruktury v česko-polském příhraničí. 
Výsledky projektu: V rámci projektu byla provedena modernizace silnice III/29019, čímž se velkou měrou zlepšila dopravní obslužnost v této turisticky významné lokalitě. Došlo zde k obnově asfaltového krytu a odvodnění komunikace. 

jizerky_doprava.jpg