Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Zlepšení dopravního propojení Frýdlant - Nové Město pod Smrkem - hranice

Nositel projektu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje

       
Kontaktní osoba: František Pták Partner projektu: Swieradów Zdroj, Powiat Lwówecki
Místo realizace: Silnice II/291 Frýdlant - Nové Město p.S - hranice  Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 02/2005 do 12/2006 Výše příspěvku EU (v Kč): 28 541 200,00
    Celk. náklady projektu (v Kč): 35 673 711,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zlepšení dopravní infrastruktury v česko-polském příhraničí. 
Výsledky projektu: Jednalo se o opravu silnice II/291 z Frýdlantu přes Nové Město až na státní hranici s Polskem. Na silnici II/291 se provedla kompletní obnova živičného krytu se sanací příčných i podélných trhlin. V Novém Městě pod Smrkem došlo k předláždění náměstí a opravě dvou mostů, kde se provedly sanace opěr, nová izolace na mostu a nové zábradlí. 

doprava_Frydlant.jpg