Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Terminál přeshraniční veřejné dopravy

Nositel projektu:

Město Hrádek nad Nisou

       
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Branda Partner projektu: Město Bogatynia
Místo realizace: Hrádek nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.1.2005 - 30.11.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
12 172 687,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
16 230 250,00
       
Obsah projektu: Předmětem projektu bylo vybudování přeshraničního terminálu veřejné dopravy s cílem integrovat autobusovou a železniční dopravu v rámci Svazku tří měst" Malý trojúhelník". 
Výsledky projektu: V rámci projektu došlo k vytvoření nových objektů dopravní infrastruktury - plocha samotného terminálu veřejné dopravy, vytvoření parkovacích ploch na místě stávajícího autobusového nádraží. Byly také zakoupeny dva autobusy k zajištění veřejné dopravy v regionu Trojzemí - zejména zajištění dopravní obslužnosti z okolních obcí k vlakovým spojům a také pro zajištění propojení mezinárodní železniční sítě s polskou autobusovou dopravou (linka do Porajowa a Bogatynie). 

terminal_hradek.JPG