Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Fond mikroprojektů INTERREG IIIA ČR-Polsko v Euroreigonu Nisa

Nositel projektu:

Euroregion Nisa 

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
Místo realizace: Česká a polská část ERN Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.4.2005 - 31.7.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
14 312 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
10 734 000,00
       
Obsah projektu: Obsahem projektu bylo zajištění kofinancování projektu neinvestičního charakteru předložených v české části Euroregionu Nisa a realizovaných ve spolupráci s partnerem z polské části ze zdrojů iniciativy INTERREG IIIA.
Výsledky projektu: Výsledkem je rozvoj a prohloubení přeshraničních vazeb mezi obcemi, městy, sdruženími, spolky, školami a dalšími veřejnoprávními subjekty na české a polské straně hranice. V rámci projektu bylo realizováno 34 malých projektů. 

administrace_FM2.jpg