Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Administrace Fondů mikroprojektů INTERREG IIIA ČR-Polsko v Euroregionu Nisa 

Nositel projektu:

Euroregion Nisa 

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
Místo realizace: Česká a polská část ERN Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.2.2005 - 31.7.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
1 610 200,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
2 147 000,00
       
Obsah projektu: Obsahem projektu bylo zajištění administratovních činností při zprávě Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregioun Nisa: konzultace se žadateli, sběr projektových žádostí, příprava zasedání EŘV, příprava smluv, provádění kontroly projektů v místě realizace, evidence a kontrola účetních dokladů, předkládání žádostí o platbu na CRR, zajišování publicity Fondu.    
Výsledky projektu: V rámci projektu probíhaly kvalifikované konzultace a poradenství k malým projektům, příprava dokumentů pro Lokální řídící výbor a kontrola vyúčtování projektů. Celkový počet malých podpořených projektů byl 34. 

administrace_FM.jpg