Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova

Nositel projektu:

Město Turnov

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Pekař Partner projektu: Miasto Jawor - Polska
Místo realizace: Město Turnov Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 2005 - 2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
8 200 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
11 000 000,00
       
Obsah projektu: Záměrem projektu bylo vybudování systému protipovodňové výstrahy hlasovými sirénami a přestavění zbrojnice JPO města pro lepší využití záchranných sborů při povodni a dále několik protipovodňových terénních úprav. 
Výsledky projektu: Vybudování protipovodňové výstrahy hlasovými sirénami, přestavění zbrojnice, protipovodňové teréní úpravy.  

ochrana_Turnov.jpg