Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Bez hranic

Nositel projektu:

Interaktivní základní škola Varnsdorf

       
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Hnilicová Partner projektu: Grundschule Seifhennersdorf
Místo realizace: Varnsdorf Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 12.02.2008 - 31.03.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
197 700,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
263 600,00
       
Obsah projektu: Projekt podpořil navazování přátelských vztahů mezi dětmi a učiteli sousedních zemí.
Výsledky projektu: Projekt byl zaměřen na žáky škol. Jednalo se o dvoucyklový pobyt žáků v Hainewalde. Žáci navštívili významná místa ve vesnici, účastnili se soutěží a her. Druhá část projektu, která probíhala souběžně,  byla zaměřena na pedagogy a názorné vyúčování.

Bez_hranic.jpg