Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Pastelka pod širým nebem

Nositel projektu:

Základní škola Pastelka o.p.s.

       
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Jindrová Partner projektu: Die Schkola Oberland Freie Grundchule
Místo realizace: Rumburk Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.07.2007  31.03.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
206 475,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
493 456,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu byla společná česko německá výuka na Základní škole Pastelka.
Výsledky projektu: Do projektu společného česko-německého vyučování bylo zapojeno všech pět ročníků základní školy, které se pravidelně každý týden setkávaly s žáky partnerské školy. Obě školy podporovaly moderní a netradiční způsoby výuky. Při společných potkávacích dnech bylo samozřejmostí, že děti využívaly nejen učebny v prostorách školy, ale i venkovní prostory a to nejen ke hrám, ale i při výuce.