Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Přeshraniční sí ekologické výchovy - praktické příklady pro žáky základních škol na území ERN

Nositel projektu:

Venkovský prostor o.p.s.

       
Kontaktní osoba: Jan Hanzl Partner projektu: Christlich-Sociales Bildungswerk Sachsen e.V.
Místo realizace: Hrádek nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.08.2007 - 31.12.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
150 150,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
200 200,00
       
Obsah projektu: Projekt si kladl za cíl motivovat mladé lidi a zvyšovat jejich povědomí o ekologii a aktivně působit v rámci popularizace témat ekologické výchovy na obou stranách hranice.
Výsledky projektu: Výsledkem projektu byla setkání a poznání především mladých lidí, žáků škol v Euroregionu Nisa se svými vrstevníky ze Saské strany. Žáci získali kladný vztah k tématům ekologické výchovy.

Sit_ekologie.jpg