Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Statistická publikace ERN

Nositel projektu:

Euroregion Nisa, regionální sdružení

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V.
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.04.2007 - 30.11.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
195 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
260 000,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu byla podpora informovanosti veřejnosti o základní demografikých datech v Euroregionu Nisa.
Výsledky projektu: Projekt spočíval ve vydání srovnávací statistické publikace ERN s tématem Děti v ERN. Námět na projekt vznikl v pracovní skupině EUREX - Statistika. Publikace doplnila řadu předchozích srovnávacích statistik z oblasti cestovního ruchu, statistik měst apod. Údaje byly shromážděny od roku 2000 do 2005, byly vyhodnoceny trendy, zpracovány grafy a komentáře. Publikace byla vydána v nákladu 500 kusů.

Statistika_ern.jpg