Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Internetová prezentace ERN

Nositel projektu:

Euroregion Nisa, regionální sdružení

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V.
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.04.2007 - 30.11.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
206 240,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
274 987,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu byla podpora zvyšování informovanosti veřejnosti, navazování nových partnerství a překonávání jazykových bariér.
Výsledky projektu: Realizací projektu byla vybudována modulární internetová presentace Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, a to ve čtyřech modulech: 1. modul SPORT - kooperační burza sportovních organizací ERN; 2. modul SOCIÁNÍ PRÁCE – burza projektů a spolupráce v oblasti sociální práce v ERN; 3. ROZCESTNÍK – přehled odkazů a linků na jiné zajímavé weby v ERN; 4. ŠKOLSTVÍ – správa dat na školském portálu ERN.

ern.jpg