Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Handball Camp Liberec 2007

Nositel projektu:

LIBEREC HANDBALL

   
       
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Radosta Partner projektu: OSV Zittau e.V.
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.04.2007 - 30.10.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
172 507,41
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
230 009,91
       
Obsah projektu: Projekt se snažil o navázání užší přeshraniční spolupráce v Euroregionu Nisa v oblasti sportu a výchovy mládeže. Byl zaměřen na mládež od 8 do 19 let. Akce probíhaly v Liberci a účastnili se jich sportovci z Čech i Německa. Projekt výrazně podpořil přeshraniční spolupráci a navázání kontaktů mezi oddíly i jednotlivci.
Výsledky projektu: Společné tréninky, soutěže, hry, utkání, besedy, rehabilitace, návštěva aquaparku a společenské hry.

Handball_cup_2007.jpg