Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Co řekneme našim vnukům?

Nositel projektu:

Gymnázium Rumburk

   
       
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Kroutil Partner projektu: Sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windműhle Seifhennersdorf e. V.
Místo realizace: Rumburk Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.07.2006 - 30.11.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
68 405,76
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
91 207,68
       
Obsah projektu: V rámci projektu proběhl seminář, na kterém mladí lidé dostali příležitost zeptat se lidí z našeho regionu, kteří zažili události v letech 1939-1948, na jejich životní příběh. Projekt obsáhl oblast od Varnsdorfu až po Šluknov a od Großschönau po Ebersbach. Ke slovu se dostali lidé se zkušenostmi negativními i pozitivními. Účastníci společně navštívili místa, která byla důležitými dějišti událostí, o nichž pamětníci vyprávějí, a která jejich vyprávění dokreslili. Všeobecný historický přehled práci prohloubili a umožnili kritický a objektivní přístup k tématu. Ke zdaru semináře přispěl společný pětidenní pobyt mladých a starších lidí pod jednou střechou
Výsledky projektu: Společný seminář a exkurze.

Vnuci.jpg