Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Přeshraniční doplňkové vzdělávání managerů pro turismus v Euroregionu Nisa

Nositel projektu:

Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

       
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kotulič Partner projektu: Weiterbildungsakademie fűr Fűhrungskräfte der Wirtschaft Crostau gGmbH
Místo realizace: Varnsdorf Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.11.2006 - 31.10.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
150 579,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
200 772,10
       
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na pracovníky působící v oblasti turismu. Cílem bylo zvýšení jejich jazykových dovedností a znalostí, rozšíření znalostí o vlastním kraji a kraji jeho zahraničního partnera, navázání osobních kontaktů sloužících ke zvyšování nabídky a pestrosti poskytovaných služeb.
Výsledky projektu: Školení pro české i německé účastníky, CD s výstupy projektu.

Doplnek_vzdelavani.jpg