Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Jsem nadané dítě - vzdělávací projekt rozvíjející schopnosti talentovaných studentů v oblastech humanitních věd, umění a sportu

Nositel projektu:

Biskupské gymnázium Varnsdorf

 
       
Kontaktní osoba: ThMgr. Jiří Čunát Partner projektu: Sorbisches gymnasium Bautzen
Místo realizace: Varnsdorf Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.10.2006 - 30.03.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
209 986,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
283 000,00
       
Obsah projektu: Projekt měl pomoci jak nadaným studentům, tak i jejich pedagogům překročit hranice školy a navázat vzájemnou užší spolupráci. Společná práce na dílčích projektech prohloubila vztahy mezi dětmi a pedagogy, což mělo pozitivní vliv na vnitřní klima školy. Zvýšila se tím rovněž úroveň vzdělání dětí a kvalifikace učitelů. Obsahem projektu bylo setkání dětí ze školských zařízení Euroregionu Nisa, navazování nových kontaktů, konfrontace výukových metod, rozšiřování kvalifikace učitelů a především pomoc nadaným dětem uplatnit své schopnosti.
Výsledky projektu: Setkání ředitelů, schůzky realizačního týmu, pobyt pro děti z obou gymnázií, informační publikace s výsledky projektu.

Jsem_nadane_dite.jpg