Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Propagace Evropské turistické trasy

Nositel projektu:

Svazek obcí Novoborska

 
       
Kontaktní osoba: Jiří Vosecký Partner projektu: Gemeinde Oybin
Místo realizace: Nový Bor Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.01.2007 - 31.12.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
124 218,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
165 624,00
       
Obsah projektu: Tento projekt navázal na výsledky projektu koncepce Evropské turistické trasy, ve kterém byly zpracovány návrhy šesti jednodenních tras na Novoborsku, které navazují na turistické trasy v Žitavských horách a v Podralsku. Pro podporu cestovního ruchu na Novoborsku byla nutná kvalitní nabídka informačních středisek k propagaci mikroregionu. Tento projekt také reagoval na poptávku návštěvníků Novoborska po doporučených výletech.
Výsledky projektu: Informační materiál v češtině, němčině a angličtině, internetová prezentace v češtině, němčině a angličtině.

Trasy_eu.gif