Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Putování s Lužickým skřítkem od Luže až po Klíč - prostoru, který nás spojuje

Nositel projektu:

Mateřská škola Klíček, Nový Bor

 
       
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Posseltová Partner projektu: AWO Kinderhaus Lauschezwerge, Waltersdorf
Místo realizace: Nový Bor Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 13.11.2006 - 30.06.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
103 096,21
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
137 461,61
       
Obsah projektu: Projekt navázal na aktivity společně zrealizovaného projektu „Dejme křídla fantazii“. Byla vymezena tématika vzdělávacích aktivit pro školní rok 2006/07, které by rozšířily vzdělávací nabídku školek pro další nové předškolní děti ve dvojjazyčném kontextu. V rámci projektu došlo k posílení možnosti účasti vyššího počtu učitelek na časově a organizačně náročné přípravě a realizaci česko-německých vzdělávacích aktivit pro děti v předškolních zařízeních a také k lepší provázanosti činností při přípravě různorodých dvojjazyčných materiálů potřebných k výuce. Z předchozí spolupráce vyplynula především potřeba dalšího vzdělávání pedagogického personálu v oblasti prohlubování jazykových dovedností.
Výsledky projektu: Jednodenní výukové workshopy, poznávací exkurze, společné akce pro děti, kurz německého jazyka.

Putovani_skritek.jpg