Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Malý trojúhelník - spolupráce měst, slavnosti Trojzemí a vytvoření komunikačního a prezentačního modelu mezinárodní spolupráce

Nositel projektu:

Město Hrádek nad Nisou

 
       
Kontaktní osoba: Martin Půta Partner projektu: Město Zittau
Místo realizace: Hrádek nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.02.2007 - 31.01.2008 Výše příspěvku EU
(v Kč):
206 471,07
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
290 804,32
       
Obsah projektu: Projekt se zaměřil na realizaci přeshraniční spolupráce, rozvoj hospodářského potenciálu našeho sociálně a kulturně příhraničního regionu na základě realizace společného rozvojového plánu "Malého trojúhelníku". Cílem pracovních skupin MT (Přeshraniční průmyslová zóna, Společný rozvojový plán, Doprava v Trojzemí ) bylo v rámci tohoto projektu hledat řešení nevyužitých ploch a odstranění ploch s ekologickou zátěží v regionu Trojzemí. Jedním z cílů bylo vytvoření komunikačního a prezentačního modelu meznárodní spolupráce.
Výsledky projektu: Setkání pracovních skupin, oslava Trojzemí, mezinárodní festival mládeže, Evropská pouť, komunikační a prezentační model.

Maly_trojuhelnik.jpg