Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

KOREG - koordinace regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Nositel projektu:

Euroregion Nisa - regionální sdružení

 
       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse, Zittau
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.06.2006 - 31.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
204 971,55
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
273 295,40
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo pokrýt potřebu týkající se výměny informací v oblasti územního plánování. Zájem se objevil zejména o informace v těchto oblastech a tématech: metody a rozhodování pro přeshraniční a regionální dopravní plány, plánovaný rozvoj infrastruktury, opatření pro velkoplošné velkoobchody, opatření turistického využití území, rozvojové tendence v zemědělství a plánování větrných elektráren.
Výsledky projektu: Společná setkání partnerů, 2 česko-německé workshopy, 2 tématické exkurze, webová prezentace na www.ern.cz/koreg.

KOREG.jpg