Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Konference o dopravě v ERN

Nositel projektu:

Euroregion Nisa - regionální sdružení

 
       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse, Zittau
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.08.2006 - 31.05.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
217 500,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
290 000,00
       
Obsah projektu: Obsahem projektu bylo uspořádání konference, na které byly představeny jednotlivé systémy a podpory dopravy ERN, priority vlastní i v rámci vzájemné spolupráce se zaměřením zejména na oblast rozvoje různých typů dopravy. Pozváni byli odborníci z české, saské a polské části ERN. Předmětem projektu bylo zajištění organizace konference, tlumočení, publicita, stravování pro účastníky aj.
Výsledky projektu: Mezinárodní konference Doprava v ERN.

Konference_doprava_ern.jpg