Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Ještěd 2006

Nositel projektu:

Statutární město Liberec

 
       
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Mrázková Partner projektu: Stadt Zittau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 15.01.2006 - 31.08.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
138 750,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
185 000,00
       
Obsah projektu: Smyslem projektu bylo nejen uspořádat slavnosti vázající se k této významné stavbě, ale především povzbudit cestovní ruch. S tím souviselo i otevření nových komunikačních cest v rámci přeshraniční spolupráce. Dalším cílem byla prezentace amatérských umělců euroregionu a založení této tradice výstav. Díky projektu se rozvinul spolupracující systém v rámci Euroregionu Nisa, vybudoval tradici kulturně-sportovně-společenských aktivit.
Výsledky projektu: Ještědské slavnosti pro české i německé účastníky, česko-německá fotografická soutěž, putovní výstava.

Jested_2006_1.jpg