Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Výstava a publikace Franz Metzner - socha a architektura / střední Evropa v díle českoněmeckého sochaře

Nositel projektu:

Severočeské muzeum v Liberci

 
       
Kontaktní osoba: PhDr. Jan Mohr Partner projektu: Städtische Museen Zittau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 05.05.2006 - 31.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
217 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
290 000,00
       
Obsah projektu: Projekt utvořil uzavřený systém prezentace řešené tématiky. Poskytl ucelený pohled na fenomén kulturní aktivity, která zasahovala do kulturní sféry českých zemí i Německa, který doposud nebyl na české straně znám a na německé řešen jen částečně. Pro českou stranu projekt přiblížil autorovu činnost mimo území jeho rodného státu, pro německou stranu byl přiblížením málo znamých uměleckých projektů. Součástí projektu bylo i restaurování několika soch, určených pro výstavu.
Výsledky projektu: Vícejazyčná publikace, výstava.

Vystava_Metzner.jpg