EUREX Knihovny v Görlitz

01.11.2016Tisknout

Dne 14.10. 2016 se v knihovně Oberlausitzsche Bibliothek der Wissenschaftlichen v Görlitz setkali členové pracovní skupiny EUREX Knihovny a další účastníci. Proběhla komentovaná literární procházka v Altstadt Görlitz s návaznou výměnou informací o stavu literatury na téma Ságy a legendy v Euroregionu Nisa v knihovnách přítomných účastníků. Mezi účastníky setkání proběhla výměna zkušeností v knihovně Oberlausitzsche Bibliothek der Wissenschaftlichen v Görlitz.

 

Dalším tématem setkání byla příprava X. ročníku umělecké soutěže „Rübezahl & Krabat“ v roce 2017 (PL). Podmínky výběrového řízení a plakát rozešle polská strana všem členům tak, aby mohly být dále rozeslány školám ve svých zemích. Každá strana se bude snažit oslovit/získat mnoho účastníků pro tuto soutěž. Putovní výstava z poslední soutěže se nyní nachází v Sorbischen Bibliothek/knihovně v Bautzen. Před tím byla instalována v knihovnách v Zittau a Bautzen a také v Oberschule/škole ve Wittichenau, kde studují dvě nositelky ceny. Výstava je veřejností dobře přijímána a hojně navštěvována. Po Sorbischen Bibliothek/knihovně bude výstava pokračovat do Polska, do knihovny v Lwówek Śląski.

Účastníci setkání také zhodnotili slavnostní akci „10 let digitalizace knihoven v příhraničí“ konanou dne 20.09.2016 v Jelení Góře (PL). Odborné přednášky na toto téma vyvolaly veliký zájem. Především v Krkonošská knihovna v Jelení Góře obdržela významné impulsy, jejichž zavedení v knihovně způsobí zásadní strukturální změny. Další informace budou následovat na příštím jednání v lednu 2017. 

Zpět na seznam zpráv