EUREX-Záchranné zdravotnické služby v Zittau

16.06.2016Tisknout

Jednání pracovní skupiny EUREX-Záchranné zdravotnické služby (ZZS se uskutečnilo dne 25.5.2016 v 10 hod. v kanceláři ERN v Zittau. Pan Noack uvítal přítomné a navrhnul, aby jednání probíhalo podle programu. K návrhu nebyly žádné připomínky. 2. Byl schválen zápis z minulého jednání. 3. Nejprve pan Noack za německou stranu informoval o aktuálním stavu v oblasti pojišťovnictví. I nadále existují problémy v případě, že nelze naleznout žádného pojišťovatele pro lékaře pohotovostních služeb. Informoval o odsouhlasení s Libereckým krajem minulý týden. Navíc se minulý týden uskutečnilo štábní cvičení pro případ špatného počasí. Poté pan Wachsmuth mluvil za českou stranu a vysvětlil, že komunikační problémy mezi centrálami v Liberci, Ústí a Hoyerswerdě lze řešit, problém s přeshraničním transportem pacientů je vyřešen. Kritizováno je 5 km zásahové pásmo v příhraničí. V Drážďanech se na konci června uskuteční jednání na toto téma. Navržena bude definice oblastí pro nemocnice, které nabízejí speciální vyšetření v trauma-, kardio- a neuro-centrech. Kromě toho pan Wachsmuth představil pana Deyla, ředitele ZZS v Ústeckém kraji. Pan Klos za polskou stranu sdělil, že nemají žádné nové informace. Na konci června se má v Drážďanech uskutečnit jednání. Pan Noack rozešle k předchozímu projednání návrh termínu, avizován je týden od 20. 6. do 24. 6. 4. Vznikla diskuze na téma trojjazyčných popisů a označení sanitek s jednotným logem. Pan Noack upozornil na to, že v Německu ze zákonných důvodů nemohou být použita všechna loga. Trojjazyčné označení je oproti tomu ten nejmenší problém. Pan Noack vyjádřil své úvahy nad rozdílností zápisů záchranářů ve všech třech zemích, tak např. různé formáty (A3), Češi a Poláci používají překladové fólie. Vysvětlení k používání by měla probíhat dvojstranně. Polská strana informovala o možném polsko-německém projektu, v rámci kterého by měly být pořízeny 2 vrtulníky. Německá a česká strana signalizovaly podporu tomuto záměru. Z iniciativy polské strany vznikne také malý projekt, jehož obsahem budou v rámci jeho realizace výměny zkušeností, semináře, cvičení atd. Tento projekt bude předložen do PL-CZ FMP, jeho zahájení je naplánováno na začátek července. Pan Gawlik informoval o tom, že pan Wachsmuth odchází v červnu do důchodu a od této doby bude ZZS Libereckého kraje zastupovat on. Příští jednání bylo dohodnuto na 7.9.2016 v 10 hod. na české straně. Místo konání bude včas oznámeno. Polská strana informovala o možném polsko-německém projektu, v rámci kterého by měly být pořízeny 2 vrtulníky. Německá a česká strana signalizovaly podporu tomuto záměru.

Z iniciativy polské strany vznikne také malý projekt, jehož obsahem budou v rámci jeho realizace výměny zkušeností, semináře, cvičení atd. Tento projekt bude předložen do PL-CZ FMP, jeho zahájení je naplánováno na začátek července. Pan Gawlik informoval o tom, že pan Wachsmuth odchází v červnu do důchodu a od této doby bude ZZS Libereckého kraje zastupovat on. 

Zpět na seznam zpráv