EUREX Knihovny v Jelení Hoře

26.04.2016Tisknout

Jednání pracovní skupiny EUREX-Knihovny se uskutečnilo dne 13. 4. 2016 v Knihovně - Książnicy Karkonoskiej v Jeleniej Górze.

Účastníci jednali k tématu konference v Semilech ve dnech 27. – 28. 5. 2016. Paní ředitelka Alena Matěchová oznámila, že podaná žádost o financování konference byla přijata a schválena a smlouva o granut z FMP bude podepsána v příštím týdnu. Polská strana poskytla seznam účastníků a témat přednášek v termínu, česká strana pak informovala o tématech a svých referátech, německá strana se zavázala ihned poskytnout chybějící data. Dohodnuto bylo, že do 16. 5. budou referáty a seznamy účastníků zaslány pí. Matěchové (adresa reditelka@knihovnasemily.cz ). Program konference pak bude po jeho doplnění rozeslán druhý den. Pozvánky budou zaslány koordinátorům z každé země a ti je rozešlou dále všem účastníkům

Dále se účastníci jednání věnovali harmonogramu výtvarné soutěže Rzepiór, Krabat, znáte je? Po diskuzi bylo dojednáno, že vyhlášení soutěže se uskuteční v září 2016, práce budou přijímány až do konce dubna. Slavnostní předání cen vítězům 10. ročníku soutěže se uskuteční v místě, vztahujícím se  k Rzepióru (Karpacz, Borowice lub Pławna – Zamek Legend Śląskich). Polská strana se chystá v druhé polovině roku 2016 podat žádost na získání dotace z programu polsko-německé spolupráce. V rámci projektu je naplánováno vydání propagačních materiálů, mapa Krkonoš s vyznačenými místy a s legendami, některými upravenými i pro děti. Plánuje se také vydání kalendáře. U příležitosti dalšího ročníku bylo dohodnuto, že současná výstava již probíhá v Zittau v knihovnách a školách, a pak se vrátí do Polska a bude prezentována v knihovnách v Lubaniu a Lwówku Śląskim. Ukončena bude 14.10.2016 po literární soutěži.

Členům pracovní skupiny byla provedena prezentace knihomatu a výstavy studentských prací žáků Licea Plastycznego  v Jeleniej Górze a plakátů a programů: 70 let divadla C.K. Norwida v Jeleniej Górze. Během krátké prohlídky knihovny po Książnicy Karkonoskiej se diskutovalo o novinkách v knihovně, které vzbudily zájem.

Závěrem setkání proběhla krátká prezentace všech účastníků jednání následovně:

- Literární putování – uskuteční se 14. října, organizátorem bude německá strana, tématem budou pohádky a legendy spojené s Görlitz. Německá strana sygnalizovala problémy se získáním finančních prostředků.

- 10 výročí digitální knihovy Jeleniogórskiej – polská strana opět pozvala účastníky na slavnost naplánovanou na 20. 9. 2016, které bude zkombinováno s prezentací bibliografie divadla jeleniogórskiego v letech 1945 až srpen 2015. Poděkování paní ředitelce Blance Konvalinkové za doplnění jmen osob, zajímajících se o práci na tomto tématu ve vtzahu k předválečnému a válečnému období. Byly navázány kontakty, také německé strana ohlásila svou pomoc při získávání materiálů vztahujících se k historii divadla jeleniogórskiego.

 

- Paní Bärbel Wienrich předala polské straně žádost členů německé asociace zabývající se historií povrchové o pomoc při navazování kontaktů v elektrárně Turów.

Bylo dohodnuto, že příští jednání se uskuteční v květnu Semilech a následné pak 20.9.2016 v Jeleniej Górze.

 

 

 

Zpět na seznam zpráv