EUREX Záchranná zdravotnická služba

11.04.2016Tisknout

Jednání pracovní skupiny EUREX Zdravotnické záchranné služby se konalo dne 23. 02. 2016 v 10:00 v sídle Euroregionu Nisa v Jelení Hoře

Pan Dariusz Klos předal informace o aktuální polsko-německé spolupráci. V současné době byly rozhovory mezi Vojvodským úřadem dolního slezska a Zemským úřadem na německé straně pozastaveny. Po obrácení se německé strany na Vojvodský úřad dolního slezska byla předána informace, že předpokládaný termín příštího jednání plánovaný na březen 2016 roku.

Ve Zgorzelci nejsou žádné problémy s předáváním pacientů mezi centrem SP ZOZ Zgorzelec a Klinikou v Görlitz. Bylo pořízeno dodatečné připojištění.

Pan Jiří Wachsmutch informoval o plánovaném zasedání polsko-německé komise, které bylo naplánováno na duben 2016.

 Dariusz Klos oznámil, že nemá žádné informace o pracích na česko-polské dohodě. V současné době dochází na Ministerstvu zdravotnictví k personálním a organizačním změnám. Proto – je podle Dariusz Klose, v současné době nutné pracovat na tom, aby Zdravotnické záchranné zaměřily úsilí v oblasti získávání finančních prostředků pro realizaci přeshraničních projektů. Objeví-li se informace, že práce na dohodách postoupily, budeme se okamžitě angažovat.

Pan Wachsmuth uvedl, že v oblasti české-německé příhraniční spolupráce byla v prosinci roku 2015 podepsána dohoda CZ-D. Nicméně se na německé straně objevily problémy týkající se pojišťění lékařů.

Dariusz Kłos požádal českou stranu, aby předložila znění česko - německé dohody, a navrhl také, že bude hovořit s panem Maciej Gałęskim a aby se členové této skupiny Eurex Zdravotnické záchranné služby účastnily zasedání Bezpečnostní skupiny Euroregionu Nisa.

Pan Bartosz Komada ohlásil prodloužení lhůty pro podání projektové žádostí na malý projekt přeshraniční spolupráce, a to v rámci první výzvy o cca. 3-4 týdny. Jakmile se objeví konkrétní informace týkající se termínů náboru a poskytnutí plné dokumentaci a generátoru žádostí, budeme o tom ihned informovat. Bude se konat také pracovní schůzka týkající se přípravy mikro-projektu. Pan Wachsmuth představil tři osoby, kteří se ze strany liberecké záchranné služby budou zabývat mikroprojektem, jedná se o Pana Viktora Gawlika, Tomáše Hesse a Michala Tomase. Bylo také uvedeno, že výzva týkající se plánovaného "velkého projektu" v rámci prioritní osy číslo I. Interreg V-A Česká republika - Polsko, bude pravděpodobně probíhat až od června 2016. Nebo v druhé polovině roku 2016.

Příští zasedání skupiny se bude konat v Žitavě nebo Gorlitz, v sídle Euroregionu Nisa, dne 25. 05. 2016 v 10.00 hodin. 

 

Zpět na seznam zpráv