9. Sympozium pracovní skupiny EUREX - Čistá Nisa

10.06.2014

9. Sympozium pracovní skupiny EUREX - Čistá Nisa

Obsahem projektu "9. sympozium pracovní skupiny EUREX - Čistá Nisa" bylo vytvoření odborné diskusní platformy pro odborníky ve vodním hospodářství s hlavním zaměřením na výměnu zkušeností v plnění úkolů vyplývajících pro členské země v Euroregionu Nisa z rámcové směrnice...

EUREX-Knihovny v Zittau

14.05.2014

Jednání členů EUREX-Knihovny proběhlo dne 15.4.2014 v knihovně Christiana Weise v Žitavě. Čěská strana infomovala o přípravě workshopu - Literární procházce v Žitavě/Hrádku n. N. - DE/CZ, téma: „Po stopách Christiana Weise" v termínu 23.5.2014. Paní Herrenbroth, knihovnice CWB Žitava, presentovala diplomovou práci na téma - čtenářská podpora. V diplomové práci...

EUREX Lesy v Großschönau

11.04.2014

Jednání pracovní skupiny EUREX-Lesy se konalo ve čtvrtek dne 10. dubna 2014 v Naturparkhaus Zittauer Gebirge ve Waltersdorfu (obec Großschönau)

1. Uvítání a představení obce Großschönau a i vedení Naturparkhausu vedoucím úřadu obce panem Petrem Pachlem, v zastoupení starosty Franka Peukera:
• 1352 první zmínka o obci
• cca. 5.800 obyvatel

EUREX Knihovny v Jelení Hoře

25.11.2013

Zasedání skupiny Eurex - Knihovny se konalo v Krkonošské Knihovně ve Jelení Hoře dne 07. 11. 2013

Účastníci: Franc Šěn, Hana Šěnec - Srbská Centální knihovna, Fryderyk Olma - tlumočník, Katarzyna Szafrańska - Krkonšské Muzeum, Helena Jankowska - tlumočnice, Hanuš Karpíšek - Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Zdeněk Duda - Městská...

EUREX-Knihovny v Zittau

13.11.2013

Jednání pracovní skupiny EUREX-Knihovny se konalo v Zittau v knihovně Christian-Weise v Zittau dne  17.9.2013
Soutěž Rübezahl - Krabat - Alicia Racek PL
- soutěž probíhá, práce lze podle vyhlášení soutěže předložit do října
- Blanka Konvalinková požadovala plakát k soutěži, byl by vhodný pro reklamu. Paní Racek přislíbila rozeslání plakátu v...

EUREX Čistá Nisa v Silikowě

25.10.2013

Zasedání pracovní skupiny EUREX Čistá Nisa se uskutečnilo dne 03. září 2013 v Silikowě (PL). 

Prvním bodem programu bylo setkání se zástupci vedení kroužku Polského Rybářského svazu v Jelení Hoře s předsedou Antonim Lewkowiczem v čele. Účastníci setkání prohlásili, že nastal čas na obnovení spolupráce s...

EUREX Železnice v Zittau

16.09.2013

Členové pracovní skupiny EUREX Železnice se sešli dne 6. srpna 2013 v Žitavě. 

Bod 1 Infrastruktura železnice Zittau - Hrádek

Pan Pfeiffer informoval o tom, že stav železničního úseku mezi Zittau und Libercem není uspokojivý, hrozí dokonce jeho uzavření. Vznikla tak naléhavá potřeba, aby byla tato záležitost projednána na vládní úrovni všech 3...

EUREX Přeshraniční krizové řízení v Kamenzi

01.07.2013

Členové EUREX Přeshraniční krizové řízení se sešli v saském Kamenzi dne 12. 6. 2013.

Jednání pracovní komise zahájil její předseda Mgr. Broulík a přivítal zúčastněné. Na úvod projevil lítost nad neúčastí polské strany, která se omluvila z důvodu povodní. Současně konstatoval, že na německé i české straně je...

EUREX Zdravotnické záchranné služby

30.05.2013

 Dne 10.4. se v budově radnice v Zittau konalo setkání expertůEUREX - zdravotnické záchranné služby 
Program jednání :

- informace o stavu přijetí německo-polské konkretizační dohody, informace z jednání ve
Štětíně
- projekt Hrádek nad Nisou - informace z jednání u hejtmana Libereckého kraje
- Rámcová dohoda...

EUREX Lesy v Bedřichově

29.05.2013

Jednání pracovní skupiny EUREX- Lesy se konalo dne 14. 5. 2013 v Loveckém zámečku Nová Louka. Zahájení a řízení setkání se ujal pan Ing. Ludvík Řičář, Lesy České republiky, s.p.. Tématem jednání byla výměna informací při managementu tetřívka obecného v oblasti chovu Jizerská (Ing. Libor Dostál, Lesy České republiky,...

<<<
11
...
20
>>>Celkem:51