Tisková zpráva

23.04.2013Tisknout

Hejtman Půta povede Euroregion další 2 roky

LIBEREC - Předsedou české části Euroregionu Nisa (ERN) na další 2 roky byl koncem minulého týdne zvolen hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Podařilo se mu tak obhájit pozici předsedy, kterou získal v roce 2011 po Petru Skokanovi. Pro Martina Půtu na jednání valné hromady Euroregionu Nisa hlasovalo všech 75 přítomných starostů z měst a obcí české části ERN.

Místopředsedy Euroregionu Nisa pro další období jsou Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou (ODS), Dan Ramzer, starosta Frýdlantu (ODS), Jaromír Pekař, místostarosta Turnova (ODS), Jan Stejskal, zastupitel za město Česká Lípa (ODS) a Josef Poláček, místostarosta Varnsdorfu (ODS).

Valná hromada členů ERN se zabývala hospodařením české části Euroregionu „Účetní závěrka k poslednímu dni roku 2012 vykázala přebytek 270 tisíc korun. Příjmy činily necelých 10,4 milionů Kč a výdaje 10,1 milionů Kč", uvedl Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa. Členské příspěvky z rozpočtu měst, obcí a Libereckého kraje činily 2,5 mil.Kč, ostatní finance si Euroregion zajistil z dotací na projekty a poradenskou činností pro obce a města. „Největším přispěvatelem do rozpočtu Euroregionu Nisa je tedy po Evropské unii a státním rozpočtu právě město Liberec a Liberecký kraj. Dalšími v pořadí jsou Jablonec nad Nisou a Česká Lípa. Každý člen přispívá podle počtu obyvatel, a to 5 korun na hlavu," doplnil Jaroslav Zámečník.


„Pro rok 2013 plánujeme rozpočet Euroregionu přibližně okolo 8 milionů korun, jestli se ale podaří získat další evropské dotace, tak překročíme určitě opět desetimilionovou hranici", konstatoval Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa. „Kromě toho proteče přes účty Euroregionu dalších 20 milionů korun z Fondu malých projektů, které doputují jako podpora městům, obcím a dalším zájemcům na realizaci přeshraničních projektů", doplnil Martin Půta.

Přibližně polovinu z výdajů Euroregionu spolknou mzdy 10 zaměstnanců kanceláře v Liberci. Druhou polovinu rozpočtu chce vedení Euroregionu Nisa investovat společně s německou a polskou stranou do rozličných projektů.
„Zaměřujeme se kromě pořádání konferencí a setkání pro odborníky také na práci s veřejností. Nejnovějším počinem je www.euroregiononline.eu, kde jsou zprávy z české, německé a polské části Euroregionu. V budoucnosti chceme na našem internetu zprostředkovávat například práci a zakázky z druhé strany hranice", uvedl Jaroslav Zámečník.

Rozpočet Evropské unie plánuje věnovat od roku 2014 více prostředků než doposud na projekty přeshraniční spolupráce. „V současné době jsme měli k dispozici pro celou česko-polskou a česko-německou hranici 12 miliard korun na 7 let", uvedl po Martin Půta. „Rozpočet na tyto programy přeshraniční spolupráce by se měl od roku 2014 zvýšit a soustředit na hlavní priority" dodal.

Podle českých, německých i polských zástupců Euroregionu hlavní prioritou je ochrana před povodněmi, dále spolupráce obcí a měst při obnově infrastruktury a v neposlední řadě také podpora drobných sportovních a kulturních projektů, při kterých dochází k vzájemnému setkávaní a sbližování.

Podle Petra Beitla, místopředsedy Euroregionu problémem pro města a obce při získávání a vyúčtování evropských dotací zůstává přílišná administrativní zátěž. „Každá obec si předem rozmyslí, zda se jí vůbec vyplatí o něco žádat", říká Petr Beitl.

Euroregionem Nisa se označuje oblast současného Libereckého kraje, Šluknovska a přilehlého polského a německého příhraničí. Na polské straně toto pojmenování obsahuje např. celé Krkonoše, na německé sahá až k Drážďanům. Jedná se o území asi s 1,7 mil. obyvatel. ERN vznikl po vzoru západních zemí v roce 1991 jako potřeba propojit území, které bylo vlivem 2. světové války poznamenáno stěhováním obyvatel, posunem hranic a následnou devastací v materiální i duchovní rovině. Česká část Euroregionu Nisa má dnes 134 členů, z toho je 131 obcí a další tři zastupuje Krajská hospodářská komora, Sdružení Český ráj a Liberecký kraj.

 

Jaroslav Zámečník
jednatel Euroregionu Nisa

 

Zpět na seznam zpráv