260. výročí bitvy v Liberci –Ostašově

19.04.2017

Spolek přátel Ostašova v rámci obnovené poutní slavnosti chce široké veřejnosti připomenout bitvu, která měla přímý vliv na vznik ostašovského kostela sv. Vojtěcha. Šlo o tzv. sedmiletou válku, která vedla mj. k vypálení Žitavy. Spolek přátel Ostašova požádal přes Euroregion Nisa o dotaci z FMP ČR – DE, aby mohl připomenout toto pro...

První dotační prostředky česko-saských malých projektů pro rok 2017 jsou rozděleny

29.03.2017

Dne 28.3.2017 se na žitavské radnici konalo 6. zasedání Řídícího výboru malých projektů Euroregionu Nisa.

Na prvním letošním zasedání se rozhodovalo celkem o podpoře 23 saských a českých projektů. Všechny malé projekty byly schváleny a výše dotace vázaná na tyto projekty je ve výši 277.613,85 €. Z 23 projektů se...

Vyhlášení Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2017

23.03.2017

V roce 2017 se uskuteční 9. ročník mezinárodní soutěže "Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa". Cílem této soutěže je veřejné uznání a ocenění příkladných přeshraničních partnerství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Účastnit této soutěže se mohou veřejné ale také soukromoprávní subjekty, které mají své sídlo v...

Společná prezentace měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora na veletrzích cestovního ruchu 2017

23.03.2017

 Prioritním cílem  projektu Jabloneckého kulturního a informačního centra,o.p.s., který získal dotaci z ERDF v rámci Fondu mikroprojektů Česká republika – Polsko ve výši 28 153 € bylo zkvalitnění a rozšíření služeb v oblasti cestovního ruchu společné příhraniční oblasti měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora a...

Varnsdorfské děti s kamarády ze Saska v Jizerských horách

14.03.2017

 

Základní škola nám. E. Beneše  z Varnsdorfu spolupracuje se Schkolou z Oberlandu. Školy se zaměřují na sportovní aktivity, při kterých se mají děti nenásilnou formou naučit základům jazyka souseda. Projekt, který se uskutečnil v Janově nad Nisou na přelomu února a března 2017 byl určen pro 8-13- leté děti a tématem bylo zejména...

Startuje projekt KONEG - Euroregionální koordinační síť

31.01.2017

KONEG - Euroregionální koordinační síť

Cílem projektu je realizovat Strategii rozvoje ERN 2014-2020, inovovat kooperační síť EUREX pracovních skupin, organizovat setkávání partnerů, potencionálních nositelů projektu, pomáhat zprostředkovat informace a další aktivity vedoucí...

Údaje pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu

03.01.2017

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2015:
počet obcí, které jsou ve svazku: 133
% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%
netto aktiva: 9 832 183,09 Kč
výše ciz. zdrojů: 0
celkové náklady:  8 913 516,78 Kč
celkové výnosy :  10 825 739,48 Kč
pohledávky: 2 272 229,14 Kč

EUREX Památky na Sychrově

14.12.2016

Setkání památkářů české, polské a německé strany Euroregionu Nisa se uskutečnilo v rámci jednání pracovní skupiny EUREX-Památky-Denkmäler-Zabytki dne 13.prosince 2016 na zámku Sychrov. Odborníci se věnovali diskusi nad možným využitím prezentace památek v rámci roku 2018 – jakožto společným výročím konce 1. světové války....

FMP ČR-Sasko - Poslední schválené projekty v roce 2016

14.12.2016

Dne 13.12.2016 se konalo v Žitavě páté zasedání Řídícího výboru Fondu malých projektů ČR-Sasko. Toto jednání bylo posledním v roce 2016. Členové na svém jednání rozhodovovali celkem o 11 projektech, všechny projekty byly podpořeny.

Přehled všech doposud schválených projektů zde...

EUREX Statistika

25.11.2016

Jednání pracovní skupiny EUREX „Statistika” Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa" se uskutečnilo v Kamenzi dne 22. 11. 2016.

Setkání zahájila p. Scheibe přivítáním účastníků v Kamenz.

V prvním bodě jednání byly zrekapitulovány práce na materiálu Ženy a muži v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Česká a německá část...

<<<
11
...
20
>>>Celkem:790